Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Punonjësit me honorar në internet janë goditur rëndë nga pandemia. Ata që ofrojnë shërbime të marketingut dhe të softuerit ishin të parët që e ndien goditjen, por edhe të parët që u rikuperuan, ndërsa punonjësit me honorar në shërbimet kreative dhe multimediale nuk janë rikuperuar ende.

“Finance Think” e shqyrton ndikimin e pandemisë mbi kategoritë e cenueshme të punëtorëve, dhe më poshtë mund të shihni disa nga gjetjet.
Vizualizimet u përgatitën me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni, në kuadër të projektit rajonal për vendet e Ballkanit Perëndimor “Përgjigje ndaj efekteve socio-ekonomike të KOVID-19 duke mbështetur grupe të cenueshme të punëtorëve me rrogë të ulët, punëtorë që janë pjesë e ekonomia joformale dhe punëtorë të përkohshëm”.

—————————————————

12 Prill 2021