Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во рамки на активностите на Концептот “Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија“, на 15 октомври и 27 октомври, 2020 година преку плаформата ЗООМ се одржаа две работилници за практична примена на методологијата за креативен и уметнички активизам. Учесници во работилниците се претставници од: Романо Чачипе од Шуто Оризари, ИРИС од Шуто Оризари, Станица 5 од Прилеп и Национален ромски центар од Куманово. Учесниците ќе дизајнираат и испалнираат конкретни акции согласно потребите на заедниците, нивните креативни идеи, вештини и можности.

Работилниците ги води македонскиот тим за креативен уметнички активизам составен од Никола Писарев, Ѓорѓе Јовановиќ, Горан Костовски, Андреј Митевски и Адријана Лавчиска.

—————————————————

2 ноември 2020