Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во рамки на проектот “Политики и практики за адекватно домување” на 28.01.2020 година, Националниот Ромски Центар  го презентираше истражувачкиот извештај  „Имам прво да живеам во урбана Средина“ кој содржи информации за состојбата со легализирани домови на Ромите.

Активностите на проектот кој го спроведува Национален Ромски Центар се врзани со правото на легализација на домовите на Ромите, а истите се спроведуваа по повеќе различни канали, но сепак прилагодени за ситуацијата врзана со Ковид-19. Проектот овозможи информации за граѓаните врзани за актуелните процеси, правила и законски регулативи за легализирање, како и за предлозите за можно донесување на новиот закон за легализација.

Проектот „Политики и Практики за адекватно домување“ е финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.

—————————————————

28 јануари 2021