Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Велосипедот е најдобро превозно средство, но истовремено е и ризично особено кога во градот нема велосипедска патека. Таков е и градот на Тетово.
Имајќи го тоа во предвид, група на активисти од Тетово ја реализира акцијата “Ми треба мојот простор” со цел да ја пренесаат пораката за недостаток на велосипедски патеки во овој град.
Акцијата “Ми треба мој простор” е финансиски поддржана од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

—————————————————

27 февруари 2021