Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Biçikleta është mjeti më i mirë i transportit, por në të njëjtën kohë edhe i rrezikshëm, veçanërisht kur nuk ka asnjë shteg biçikletash në qytet. I tillë është edhe qyteti i Tetovës.

Duke pasur parasysh këtë, një grup aktivistësh nga Tetova e realizuan aksionin “Kam nevojë për hapësirën time” në mënyrë që të përçojnë mesazhin për mungesën e shtigjeve të biçikletave në këtë qytet.

Aksioni “Kam nevojë për hapësirën time” është mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

—————————————————

27 Shkurt 2021