Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Përgjegjësia në parandalimin e përhapjes së dezinformatave është e përbashkët. Të shprehurit cilësor gazetaresk, verifikimi i fakteve, duhet të mbështetet nga edukimi mediatik dhe informativ dhe të zhvillohet me vetërregullim. ##jopërmanipulimet

Kjo video edukative është përgatitur nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis dhe Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në kuadër të projektit për luftimin e ndikimeve të dëmshme të dezinformatave.

 

—————————————————

30 Maj 2022