Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Износот на издвоените средства за буџетот на Програмата за мајки и деца бележи пораст во периодот од 2017 – 2019 година, н е предмет на чести измени и дополнувања. Со дополнувањето и измените од 2017 се зголемува, а со измените и дополнувањата од 2019 се намалува.

Повеќе податоци и информации врзани со буџетот на Програмата за мајки и деца погледнете во инфографикот подолу, изработен од Здружението ЕСЕ.

—————————————————

25 јуни 2020