Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Sasia e mjeteve të ndara për buxhetin e Programit për nënat dhe fëmijët është rritur në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2019, duke iu nënshtruar ndryshimeve dhe plotësimeve të shpeshta. Me ndryshimet dhe plotësimet e vitit 2017 kjo shumë është rritur, ndërsa me ndryshimet e vitit 2019, ajo është zvogëluar.

Më shumë të dhëna dhe informata në lidhje me buxhetin e Programit për nënat dhe fëmijëz mund të gjenden në infografikun më poshtë, të përgatitur nga Shoqata ESE.

—————————————————

25 Qershor 2020