Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Фондацијата Отворено општество – Македонија е дел од Фондациите Отворено општество – Западен Балкан, кои ги вклучуваат и фондациите отворено општество во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Србија.

Фондациите Отворено општество – Западен Балкан се ангажирани во три тематски области:
– Интеграција во ЕУ и регионална соработка
– Праведна зелена транзиција
– Дигитална трансформација

Тимот на Фондациите Отворено општество – Западен Балкан се состои од интегрирани тимови на фондациите во Западен Балкан:

Анди Добруши – Директор
Миодраг Милосављевиќ – Заменик директор
Дукаѓин Хисени – Директор за операции

Програмски тим Интеграција во ЕУ и регионална соработка
Лура Лимани – Лидер на тимот
Александра Сањевиќ – Програмски менаџер
Колдјан Сеферај – Програмски менаџер
Марија Мирчевска – Програмски аналитичар

Програмски тим – Праведна зелена транзиција
Дритан Нелај – Лидер на тимот
Адријана  Лавчиска –  Програмски менаџер
Денион Галимуна – Програмски менаџер

Програмски тим – Дигитална трансформација: 
Мерван Мирасчија  – Лидер на тимот 
Душан Сабиќ – Програмски аналитичар 

Оперативен тим
Александра Сула – Финансиски менаџер
Љиљана Ристевска – Финансиски менаџер
Денис Имамовиќ – Соработник за грантови и финансии
Владимир Васиќ – Соработник за грантови и финансии
Леонид Блошми – ИТ координатор

 

 

 

—————————————————

26 август 2023