Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Кои се ефектите од Ковид-19 врз текстилната индустрија?

Повеќе информации за состојбата прочитајте во инфографикот подолу:

Инфографикот е изработен во рамки на проектот „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско- платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници” Проектот се спроведува од страна на конзорциум од 6 организации составен од: Институт за економски истражувања и политики Finance Think – Скопје; Здружение за истражување и анализи ЗМАИ – Скопје; Аналитика – Скопје; Здружение Гласен текстилец – Штип; Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците Достоинствен Работник – Прилеп; и Здружение за рурален развој ЛАГ Агро Лидер – Кривогаштани, со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

—————————————————

22 декември 2020