Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во рамки на концептот Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија, преку грант на Машина Продакшн се реализираше документарен серијал од шест епизоди кој ги следи различните општествено-политички аспекти на справување со корона вирусот.

Серијалот колажно ги илустрира искуствата со вирусот – од првичните реакции, преку првичните дезинформации до конкретните политички мерки и се обидува да постави јасна граница меѓу обидите за транспарентност, институционалните мерки и политики и обидите за политизација, подривање на јавното здравје и лажните вести. Документарниот серијал воедно ги прави видливи различните општествени групи и бројните прашања поврзани со ранливите групи за време на вонредната состојба.

Епизодите од документарниот серијал поединечно разработуваат различни теми и вклучуваат различни соговорници и нудат посеопфатна хронологија во справувањето на земјата со епидемијата, и тоа од политички, општествен и културен аспект. Серијалот ги разгледува случувањата со корона вирусот најпрво на глобално ниво, односно глобалните реакции како вовед, за понатаму да се обработат повеќе аспекти како општествените и медиумски реакции на кризата преку ексклузивни интервјуа со претставници на новинарската фела и преку анализа на содржините на традиционалните и општествените медиуми.

Понатаму се разгледуваат и конкретните национални мерки за директно справување со кризата, но и со последиците од истата, бројните прашања поврзани со различни групи граѓани, а особено граѓани во ризик за време на пандемијата преку интервјуа со културни работници, хонорарни работници, како и самохрани родители, затвореници и претставници на постарата генерација.

Документарниот серијал ги разгледува и мултикултурните предизвици кои ги наметна, отвори и зголеми пандемијата со акцент на предизвиците за ромската заедница, но и оддава признание за посветеноста и професионалноста на здравствените работници кои го понесоа најголемиот товар во справувањето со кризата во македонското општество.

Документарниот серијал се прикажува секој ден од 21-26 декември 2020 година на МТВ 1.

Целосниот проект е кофинансиран од Европската Унија и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Погледнете ги сите епизоди тука.

Вонредна состојба – Корона вирусот во Северна Македонја: епизода 1

Вонредна состојба – Корона вирусот во Северна Македонја: епизода 2

Вонредна состојба – Корона вирусот во Северна Македонја: епизода 3

Вонредна состојба – Корона вирусот во Северна Македонја: епизода 4

Вонредна состојба – Корона вирусот во Северна Македонја: епизода 5

Вонредна состојба – Корона вирусот во Северна Македонја: епизода 6

—————————————————

25 декември 2020