Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në kuadër të konceptit Partneritetet në komunitete për avancimin e demokracisë lokale, përmes një granti nga “Machine Production” u realizua seria dokumentare me gjashtë episoda që i ndjek aspektet e ndryshme socio-politike të trajtimit të koronavirusit.

Seriali në kolazhe i ilustron përvojat me virusin – nga reagimet fillestare, përmes dezinformatave fillestare e deri te masat konkrete të politike dhe përpiqet të vendosë një kufi të qartë midis përpjekjeve për transparencë, masave institucionale dhe politikave dhe përpjekjeve për politizim, minimin e shëndetin publik dhe lajmet e rreme. Seria dokumentare gjithashtu i bën të dukshme grupet e ndryshme shoqërore dhe çështjet e shumta që lidhen me grupet e cenueshme gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Secila nga episodet e serisë dokumentare trajton tema të ndryshme dhe përfshin bashkëbisedues të ndryshëm dhe ofron një kronologji më gjithëpërfshirëse në përballjen e vendit me epideminë, nga aspekti politik, social dhe kulturor. Seriali i shqyrton zhvillimet me koronavirusin corona së pari në nivel global, gjegjësisht reagimet globale si një hyrje, për të adresuar më tej disa aspekte të tilla si reagimet sociale dhe mediatike ndaj krizës përmes intervistave ekskluzive me gazetarë dhe duke e analizuar përmbajtjen e mediave tradicionale dhe sociale.

Më tej diskutohen edhe masat konkrete kombëtare për menaxhimin e drejtpërdrejtë të krizës, por edhe pasojat e saj, çështjet e shumta që lidhen me grupe të ndryshme të qytetarëve, veçanërisht qytetarët në rrezik gjatë pandemisë përmes intervistave me punonjësit e kulturës, punonjësit me honorar, si dhe prindërit e vetëm, të burgosurit dhe përfaqësuesit e brezit të vjetër.

Seria dokumentare i shqyrton edhe sfidat multikulturore të imponuara, të hapura dhe të shtuara nga pandemia me një theks të veçantë në sfidat për komunitetin rom, por gjithashtu shpreh mirënjohje për angazhimin dhe profesionalizmin e punonjësve shëndetësorë të cilët e kanë bartur barrën më të madhe gjatë përballjes me krizën në shoqërinë maqedonase.

Seria dokumentare shfaqet çdo ditë nga 21 deri më 26 dhjetor 2020 në TVM 1.

I gjithë projekti është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni Shoqërie Hapur – Maqedoni.

—————————————————

25 Dhjetor 2020