Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Управниот одбор на Фондацијата Отворено општество – Македонија избра 10 проекти на локални граѓански организации и мрежи на кои ќе им бидат доделени грантови од Повикот за доделување грантови на локални граѓански организации и/или мрежи ангажирани во надгледување и застапување на политиките и практиките на локалните власти во Битола, Тетово и Штип во областите заштита на животната средина, трошењето на јавните пари и урбанистичко планирање објавен во јуни 2019 година. Грантовите се во вкупен износ од $57.000.

—————————————————

23 јули 2019