Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Центарот на заедницата на Општина Струга спроведе истражување на јавносто мислење за процесот на пристапување во ЕУ со фокус на Поглавје 23 во општините Струга, Охрид, Кичево и Дебар. Генералниот заклучок е дека не се доволно информирани или имаат само основни информации за процесот на пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија. Дел од резултатите од истражувањето погледнете тука, а целосната анализа можете да ја најдете на следниот линк: https://bit.ly/2PNxm5r

***

„Анализа на јавната перцепција за процесот на пристапување во ЕУ со фокус на Поглавје 23“ е еден од 15-те проекти на граѓански организации целосно поддржани од ФООМ за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

—————————————————

12 август 2020