Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА

Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите

САНДРА АНАСТАСОВСКА

Програмски менаџер

Тел: +389 3209 955 | sandra.anastasovska@fosm.mk

АЛЕКСАНДРА ГРУЕВСКА

Административен координатор

Тел: +389 3209 955 | aleksandra.gruevska@fosm.mk

ГОРАН ЛАЗАРОВ

Програмски менаџер за истражување

Тел: +389 3209 955 | goran.lazarov@fosm.mk

Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование

СУНЧИЦА КОСТОВСКА ПЕТРОВСКА

Постара програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 123 | директен тел. 2477 123 | sunchica.kostovska@fosm.mk

КРИСТИНА ТАСЕВСКА

Програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 131 | директен тел. 2477 131 | kristina.tasevska@fosm.mk

АЈСЕЛ АМЕТ

Програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 107 | директен тел. 2477 107 | ajsel.memet@fosm.mk

ЕСМА ЕМИН

Програмска асистентка

Тел: +389 2 2444 488, локал 125 | директен тел. 2477 125 | esma.emin@fosm.mk

Пристап до правда за најмаргинализираните

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВСКА ДИМЧЕВСКА

Програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 126 | директен тел. 2477 126 | hristina.vasilevska@fosm.mk

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД УСАИД

Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво

МАРИЈА МИРЧЕВСКА

Програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 175 | директен тел. 2477 175, | marija.mirchevska@fosm.mk