Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Сите членови на Управен одбор на ФООМ

 1. Ратка КУЉАН (Претседателка 1992-1996),
 2. Јован ДОНЕВ (Претседател 1996-2002),
 3. Емилија СИМОСКА (Претседателка 2002-2005),
 4. Слободанка МАРКОВСКА (Претседателка 2005­-2007),
 5. Гордана ДУВЊАК (Претседателка 2008-2013),
 6. Маја БОЈАЏИЕВСКА (Претседателка 2013 - 2018),
 7. Ешреф АЛИУ,
 8. Анета АНТОВА – ПЕШЕВА,
 9. Теута АРИФИ,
 10. Џабир АХМЕТИ,
 11. Мерсел БИЉАЛИ,
 12. Мирие ВЕЈСЕЛИ,
 13. Никола ГЕЛЕВСКИ,
 14. Арбен ГОЉА,
 15. Живко ГРУЕВСКИ,
 16. Енисе ДЕМИРОВА,
 17. Ѓорге ИВАНОВ,
 18. Ѓунер ИСМАИЛ,
 19. Хасан ЈАШАРИ,
 20. Мабера КАМБЕРИ,
 21. Мируше ХОЏА,
 22. Сашо КЛЕКОВСКИ,
 23. Рубенс КОРУБИН,
 24. Паско КУЗМАН,
 25. Панче МАНЧЕВСКИ,
 26. Анета МАРКОСКА – ЧУБРИНОВСКА,
 27. Владимир МИЛЧИН (Извршен директор на Фондацијата Отворено општество - Македонија од основањето до 30.06.2015),
 28. Јане МИЉОВСКИ,
 29. Мирјана НАЈЧЕВСКА,
 30. Наталија НИКОЛОВСКА,
 31. Мартин ПАНЧЕВСКИ,
 32. Гоце ПЕТРЕСКИ,
 33. Живко ПОПОВСКИ,
 34. Благоја РИСТЕСКИ-ПЛАТНАР,
 35. Исо РУСИ,
 36. Нафи САРАЧИНИ,
 37. Аслан СЕЛМАНИ,
 38. Гордана СИЛЈАНОВСКА,
 39. Гордана СТОШИЌ,
 40. Гоце ТОДОРОСКИ,
 41. Никола ТУПАНЧЕСКИ,
 42. Марјан ЗАБРЧАНЕЦ
 43. Жарко ТРАЈАНОСКИ
 44. Реџеп АЛИ ЧУПИ
 45. Аце КОЦЕВСКИ
 46. Маргарита ЦАЦА НИКОЛОВСКА
 47. Ирена ЦВЕТКОВИЌ
 48. Билјана СЕКУЛОВСКА - ГАБЕР
 49. Рамадан РАМАДАНИ
 50. Гордана БУЖАРОВСКА
 51. Игор МИЦЕВСКИ
 52. Елизабета СЕКИРАРСКА
 53. Дарко СТОЈАНОВ