Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

СЛАВИЦА ИНЏЕВСКА

Програмска директорка

Тел: +389 2 2444 488, локал 105

Директен тел: 2477 105

slavica.indjevska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество

АДРИЈАНА ЛАВЧИСКА

Постара програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 182

Директен тел: 2477 182

adrijana.lavchiska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество

СОЛУНКА ЗОКСИМОВСКА

Програмска координаторка

Тел: +389 2 2444 488, локал 118

Директен тел: 2477 118

solunka.zoksimovska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество

СУНЧИЦА КОСТОВСКА-ПЕТРОВСКА

Програмска директорка

локал 123

директен тел. 2477 123

sunchica.kostovska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество: Проект на УСАИД за граѓанско учество

ЕЛИЗАБЕТА МАРКОВСКА-СПАСЕНОСКА

Постара програмска координаторка

локал 108

директен тел. 2477 108

elizabeta.spasenoska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество: Проект на УСАИД за граѓанско учество

МАЈА СМИЛЕВСКА

Постара програмска координаторка

локал 125

директен тел. 2477 125

maja.smilevska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество: Проект на УСАИД за граѓанско учество

АЛЕКСАНДРА ДИМОВА-МАНЧЕВСКА

Програмска координаторка

локал 177

директен тел. 2477 177

aleksandra.dimova@fosm.mk


Развој на граѓанското општество: Проект на УСАИД за граѓанско учество

КРИСТИНА ТАСЕВСКА

Програмска координаторка

локал 131

директен тел. 2477 131

kristina.tasevska@fosm.mk


Развој на граѓанското општество: Проект на УСАИД за граѓанско учество

ВИКТОР ТАЛЕСКИ

Програмски асистент

локал 172

директен тел. 2477 172

viktor.taleski@fosm.mk


Развој на граѓанското општество: Проект на УСАИД за граѓанско учество

ДАНЧЕ ДАНИЛОВСКА-БАЈДЕВСКА

Програмска директорка

локал 124

директен тел. 2477 124

dance.danilovska@fosm.mk


Владеење на право и добро управување