Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

КИРЕ МИЛОВСКИ

Програмски координатор

локал 119

директен тел. 2477 119

kire.milovski@fosm.mk


Владеење на право и добро управување

МАРИЈА МИРЧЕВСКА

Програмска координаторка

локал 175

директен тел. 2477 175,

marija.mirchevska@fosm.mk


Владеење на право и добро управување: Реформи на јавна администрација – Граѓанска алијанса за транспарентност

НАДА НАУМОВСКА

Постара програмска координаторка

локал 116

директен тел. 2477 116

nada.naumovska@fosm.mk


Владеење на право и добро управување

МАРТИН НАЦЕВСКИ

Соработник

martin.nacevski@fosm.mk


Владеење на право и добро управување: Пристапување на Република Северна Македонија кон Европската унија

САНДРА АНАСТАСОВСКА

Програмски менаџер

sandra.anastasovska@fosm.mk


Владеење на право и добро управување: Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите

АЛЕКСАНДРА ГРУЕВСКА

Административен координатор

aleksandra.gruevska@fosm.mk


Владеење на право и добро управување: Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите