Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

SLAVICA INXHEVSKA

Drejtore e programit

Lokali 105 | Tel. direkt: 2477 105 | slavica.indjevska@fosm.mk | Aksionet klimatike 

ADRIJANA LAVÇISKA

Koordinatore e lartë e programit

Lokali 182 | Tel. direkt: 2477 182 | adrijana.lavchiska@fosm.mk | Aksionet klimatike 

DANÇE DANILLOVSKA-BAJDEVSKA

Drejtore e programit

Lokali 124 | tel. direkt 2477 124 | dance.danilovska@fosm.mk | Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë

NADA NAUMOVSKA

Koordinatore e lartë e programit

Lokali 116 | tel. direkt 2477 116 | nada.naumovska@fosm.mk| Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë

KIRE MILOVSKI

Koordinator i programit

Lokali 119 | tel. direkt 2477 119 | kire.milovski@fosm.mk | Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë

SPOMENKA LAZAREVSKA

Drejtore e programit

Lokali 150 | tel. direkt 2477 150 | spomenka.lazarevska@fosm.mk | Arsimi & Shëndeti dhe të drejtat

SUZANA PECAKOVSKA

Koordinatore e lartë e programit

Lokali 190 | tel. direkt 2477 190/2446 787 | suzana.pecakovska@fosm.mk | Arsimi

NATASHA ANGJELESKA

Koordinatore e lartë e programit

Lokali 160 | tel. direkt 2477 160/2447 094 | natasa.angjeleska@fosm.mk | Arsimi

IVONA STALEVSKA

Koordinatore e programit

Lokali 115 | tel. direkt 2477 115 | ivona.stalevska@fosm.mk | Shëndeti dhe të drejtat

ALEKSANDAR MARKOVSKI

Koordinator i programit

Lokali 100 | tel. direkt 2477 100 | aleksandar.markovski@fosm.mk | Shëndeti dhe të drejtat