Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ГОРАН ЛАЗАРОВ

Програмски менаџер за истражување

goran.lazarov@fosm.mk


Владеење на право и добро управување: Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВСКА

Програмска координаторка

локал 126

директен тел. 2477 126

hristina.vasilevska@fosm.mk


Правно зајакнување: Пристап до правда во Македонија

СУЗАНА ВЕЛКОВСКА

Постара програмска координаторка

локал 129

директен тел. 2477 129

suzana.velkovska@fosm.mk


Здравје и права; Правно зајакнување

ИВОНА СТАЛЕВСКА

Програмска координаторка

локал 115

директен тел. 2477 115

ivona.stalevska@fosm.mk


Здравје и права; Правно зајакнување

АЛЕКСАНДАР МАРКОВСКИ

Програмски координатор

локал 100

директен тел. 2477 100

aleksandar.markovski@fosm.mk


Здравје и права

СПОМЕНКА ЛАЗАРЕВСКА

Програмска директорка

локал 150

директен тел. 2477 150

spomenka.lazarevska@fosm.mk


Образование и млади

СУЗАНА ПЕЦАКОВСКА

Постара програмска координаторка

локал 190

директен тел. 2477 190/2446 787

suzana.pecakovska@fosm.mk


Образование и млади

НАТАША АНЃЕЛЕСКА

Постара програмска координаторка

локал 160

директен тел. 2477 160/2447 094

natasa.angjeleska@fosm.mk


Образование и млади

АЈСЕЛ МЕМЕТ АМЕТ

Програмска координаторка

локал 107

директен тел. 2477 107

ajsel.memet@fosm.mk


Образование и млади: Програми за стипендирање на Ромскиот образовен фонд