Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ромскиот образовен фонд (РЕФ) го објавува годишниот конкурс на Ромската комеморативна програма за стипендирање за новата 2020/2021 академска година.

Кандидатите се упатуваат внимателно да го прочитаат водичот за пријавување достапен на македонски јазик на веб-страната на Ромскиот образовен фонд 

                  
      

—————————————————

9 јуни 2020