Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во рамки на Концептот „Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија“ и активностите за јакнење на капацитетите на грантистите, од 29 до 31 октомври, 2020 организиравме онлајн практична обука за креирање застапувачки креативни акции и кампањи.

Обуката на која присуствуваат  претставници од девет локални граѓански организации и активистички јадра од Штип, Битола и Тетово ја спроведе  Фондацијата ИДЕА ЈИЕ.

—————————————————

2 ноември 2020