Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Целосното затворање на одредени сектори и ограниченото работење во други за време на пандемијата доведе до драстичен пад на економијата на земјата. Многу компании се соочија со намалување на обемот на производството, па дури и привремен прекин на работењето со што функционирањето и условите на пазарот на трудот беа нарушени.

Едни од најпогодените групи работници од овој драстичен пад беа несигурните работници. Какво конкретно влијание имаше и има пандемијата врз нископлатените работници, неплатените семејни работници, платените домашни работници, неформалните работници и работниците со нетипичен аранжман за вработување можете да погледнете накратко подолу, а целосната анализа изработена од Finance Think, од каде и се извлечени податоците, можете да ја прочитате ТУКА

 

 

 

—————————————————

11 ноември 2021