Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Унапредување на моделите на пристап до правда

Одржан семинар за правно зајакнување за вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда.

Унапредување на моделите на пристап до правда

Социјално претприемништво за долготрајни позитивни општествени промени

Социјалните претпријатија се важни за градењето отворено, демократско општество – преку својата работа тие даваат пример за тоа како може...

Правно зајакнување