Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Унапредување на моделите на пристап до правда

Социјално претприемништво за долготрајни позитивни општествени промени

Социјалните претпријатија се важни за градењето отворено, демократско општество – преку својата работа тие даваат пример за тоа како може...

Унапредување на моделите на пристап до правда

Семинар за правно зајакнување

Фондацијата Отворено општество – Македонија во периодот од 8 до 11 јули 2019 година во Охрид, одржа Семинар за правно...

Правно зајакнување