Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Одржливост на пристапот до правда

Одржан семинар за правно зајакнување за вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда.

Одржливост на пристапот до правда

Социјално претприемништво за долготрајни позитивни општествени промени

Социјалните претпријатија се важни за градењето отворено, демократско општество – преку својата работа тие даваат пример за тоа како може...

Одржливост на пристапот до правда

Семинар за правно зајакнување

Фондацијата Отворено општество – Македонија во периодот од 8 до 11 јули 2019 година во Охрид, одржа Семинар за правно...

Правно зајакнување