Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Одржливост на пристапот до правда

Социјално претприемништво за долготрајни позитивни општествени промени

Социјалните претпријатија се важни за градењето отворено, демократско општество – преку својата работа тие даваат пример за тоа како може...

Одржливост на пристапот до правда

Семинар за правно зајакнување

Фондацијата Отворено општество – Македонија во периодот од 8 до 11 јули 2019 година во Охрид, одржа Семинар за правно...

Одржливост на пристапот до правда

Новиот Закон за бесплатна правна помош со подобрени решенија за пристап до правда

Фондацијата Отворено општество – Македонија, Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човекови права, ЕХО – Едукативно – хуманитарна...

Правно зајакнување