Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Институционализација на правното зајакнување

Семинар за правно зајакнување

Фондацијата Отворено општество – Македонија во периодот од 8 до 11 јули 2019 година во Охрид, одржа Семинар за правно...

Институционализација на правното зајакнување

Нова веб-страница со совети за правно зајакнување на граѓаните

Основата на концептот на правно зајакнување е дека луѓето можат самостојно да го користат правото за да најдат конкретни решенија...

Правно зајакнување