Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Правно зајакнување

Правно зајакнување значи дека секој од нас треба соодветно да биде информиран за да препознае правен проблем и доволно моќен самостојно да реагира. Активно работиме основните правни услуги да бидат лесно достапни дури и за најмаргинализираните граѓани.

Поттеми

14Фев. 2019

ФОРУМ [НЕ]достапни податоци за мерење на пристапот до правда

Датум: 14.2.2019 Време: 11.00 часот Локација: Holiday In Скопје Коалицијата Маргини во партнерство со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ,…

26Окт. 2018

Обука за параправници

Фондацијата Отворено општество – Македонија континуирано работи на зајакнување на знаењето и вештините на параправниците кои обезбедуваат помош и поддршка…

23Окт. 2018

Обука за социјална отчетност и правно застапување

Како се трошат народните пари и дали сите граѓани имаат еднаков  пристап до здравствените услуги, зошто е потребно граѓаните да…

Види ги сите минати настани Види ги сите реакции Види ги сите важни информации