Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Правно зајакнување

Во време на пандемија граѓаните бараат правна помош од граѓанските организации

Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 на граѓаните од ранливите групи дополнително им го отежна пристапот до правдата и пристапот до институциите,...

Правно зајакнување

Потпишан Меморандум за соработка за обезбедување на бесплатна правна помош и пристап до правда

На 23.12.2020 беше потпишан меморандум за соработка за обезбедување на бесплатна правна помош и пристап до правда помеѓу Министерството за...

Правно зајакнување

Фондацијата Отворено општество – Македонија донира хуманитарни пакети за ромските семејства директно засегнати од здравствената криза

Здравје и права