Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Започна нов проект „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“

Образование на помали етнички заедници

Со подвижната библиотека го промовираме читањето

Од почетокот на проектот досега, нашата мобилна библиотека помина повеќе од 2000 километри и го промовираше читањето помеѓу учениците од...

Образование и млади