Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Упатство за работа во комбинираните паралелки во основните училишта

Постоењето на комбинираните паралелки во нашата земја, поради условите и бројот на деца во основно образование во руралните средини се...

Образование на помали етнички заедници

Вебинари со наставниците за успешно завршување на онлајн наставата

Предизвиците кои ги имаа учениците но и наставниците, со онлајн наставата, беа навистина големи. Со цел да се обезбеди поддршка...

Образование и млади