Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Speech4Teach - „Социјална правда за квалитетно образование“

Традиционалниот настан Speech4Teach, кој годинава е на тема „Социјална правда за квалитетно образование“, Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор...

Образование на помали етнички заедници

Започна нов проект „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“

Образование и млади