Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Вебинари со наставниците за успешно завршување на онлајн наставата

Предизвиците кои ги имаа учениците но и наставниците, со онлајн наставата, беа навистина големи. Со цел да се обезбеди поддршка...

Образование на помали етнички заедници

Менторските средби за поддршката на заедниците за учење – одржани онлајн

Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерската организација ФОКИМ „Чекор по чекор“, и во време на пандемија и вонредна...

Образование и млади