Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Младински и студентски политики

ОНЛАЈН ПРОМОЦИЈА на анализа: “Методологија за прераспределба на општинските буџети за основните училишта”

Младински и студентски политики

Како институциите се справија со одливот на мозоци 2013-2020?

Во организација на Мрежата за спречување на одлив на мозоци на 21.10 2020 се одржа завршна конференција: „Како институциите се...

Младински и студентски политики

Кризни обиди на високообразовните институции за дигитализација во академската 19/20 година

Младинскиот образовен форум изминатиов период работеше на анализа на промените во високото образование предизвикани од пандемијата на КОВИД – 19...

Образование и млади