Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Avancimi i modeleve për qasje në drejtësii

U mbajt seminari për fuqizimin ligjor për punonjësit e Njësive rajonale të Ministrisë së Drejtësisë

Avancimi i modeleve për qasje në drejtësii

Ndërmarrësi sociale për ndryshime të qëndrueshme pozitive shoqërore

Ndërmarrjet sociale janë të rëndësishme për ndërtimin e një shoqërie të hapur, demokratike – përmes punës së tyre ata japin...

Përforcimi ligjor