Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Qëndrueshmëria e qasjes në drejtësi

U mbajt seminari për fuqizimin ligjor për punonjësit e Njësive rajonale të Ministrisë së Drejtësisë

Qëndrueshmëria e qasjes në drejtësi

Ndërmarrësi sociale për ndryshime të qëndrueshme pozitive shoqërore

Ndërmarrjet sociale janë të rëndësishme për ndërtimin e një shoqërie të hapur, demokratike – përmes punës së tyre ata japin...

Qëndrueshmëria e qasjes në drejtësi

Seminar për përforcim ligjor

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në periudhën prej 8 deri më 11 korrik 2019 në Ohër mbajti një seminar...

Përforcimi ligjor