Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Institucionalizimi i përforcimit ligjor

Seminar për përforcim ligjor

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në periudhën prej 8 deri më 11 korrik 2019 në Ohër mbajti një seminar...

Institucionalizimi i përforcimit ligjor

Ueb-faqe e re me këshilla për fuqizimin ligjor të qytetarëve

Baza e konceptit të fuqizimit ligjor është se njerëzit mund ta ushtrojnë në mënyrë të pavarur të drejtën për të...

Përforcimi ligjor