Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre.

NËNTEMAT

30Tet. 2019

Konferencë për shtyp e Sindikatës së Pavarur Akademike (SPA)

Независниот академски синдикат (НАкС) ќе одржи прес-конференција во Културниот центар „Кино култура“ (ул. Луј Пастер, бр. 3, Скопје), на 30.10.2019…

18Gus. 2019

Trajnim "Arsim për drejtësi sociale"

Trajnimi "Arsimi për drejtësi sociale" ka për qëllim t’u ndihmojë mësimdhënësve ta kuptojnë rëndësinë e respektimit të diversitetit midis njerëzve,…

08Shk. 2019

Ndarja e çmimeve për konkurset “Arsimi im” dhe “Arsimtarë të suksesshëm ...

Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni beson se investimi në arsimin inkluziv cilësor është parakusht për ndërtimin e një shoqërie…

Ngjarjet e kaluara