Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Më 18 shkurt të vitit 2022, duke filluar nga ora 11, me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Drejtësisë Sociale, LAG-u Agro Lider, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni do të organizojë tryezë të rrumbullakët në temën “Barazia dhe drejtësia sociale”.

Qëllimi i këtij aktiviteti është të promovohet koncepti i  drejtësisë sociale duke e aktualizuar nevojën për një luftë thelbësore kundër varfërisë, pabarazisë, papunësisë dhe margjinalizimit shoqëror, duke rritur informimin dhe duke inkurajuar pjesëmarrjen më aktive të qytetarëve në arritjen e parimeve të drejtësisë sociale, të cilat janë parakusht për një shoqëri përparimtare dhe humane.

Ngjarja do të jetë hibride për shkak të pandemisë së KOVID-19.

Numri i personave me prezencë fizike është i kufizuar, andaj ju lusim që të regjistroheni në kohë (nëpërmjet adresës së e-mail-it për kontakt lagagrolider@gmail.com ose me telefon 078 393 900) nëse pjesëmarrja juaj është me prezencë fizike.

Ngjarjen mund ta ndiqni ngjarjen përmes platformës ZOOM në linkun e mëposhtëm.

Meeting ID: 845 4187 0461

Агенда еднаквост и социјална правда

Говорници: