Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ulja e cilësisë dhe kthimi prapa i proceseve dhe i praktikave demokratike është një trend jo i favorshëm shumëvjeçar, si në demokracitë e zhvilluara, ashtu edhe në demokracitë që janë në proces të pjekurisë dhe të rimëkëmbjes. Gjithnjë e më e pranishme është pakënaqësia në rritje, por edhe dëshpërimi i qytetarëve nga format joefektive të pjesëmarrjes, që rezulton/krijon qytetarë pasivë dhe apatikë. Gjithashtu ka një rënie të pritjeve të larta për arritjet e përpjekjeve për përfaqësim të organizatave qytetare për ndryshime thelbësore të politikave. Pakënaqësia nga trendet dhe gjendjet e pafavorshme, përveç me mospjesëmarrje shprehet edhe përmes protestave. Diapazoni i formave të presionit ndaj autoriteteve dhe institucioneve është shumë i madh.

Rritet numri i organizatave, bërthamave aktiviste dhe platformave për veprim aktivist, që përdorin media dhe mjete të ndryshme, dhe përmes aksioneve me mesazhe të shkurtra dhe të qarta, kanë për qëllim të ngjallin interes për angazhim edhe te publiku i gjerë, audienca specifike dhe autoritetet. Hapësira publike, duke i përfshirë edhe rrjetet sociale, është gjithnjë e më tërheqëse si për autoritetet, ashtu  dhe aktivistët. Gjithnjë e më shumë, aktivizmi kreativ, i vetëm ose në kombinim me format ekzistuese të presionit dhe përfaqësimit qytetar, bëhet një formë e angazhimit përmes të cilit nxiten dhe krijohen kushte për ndryshime, si të politikave konkrete dhe aktuale, ashtu edhe të praktikave kulturore dhe të orientuara politikisht.

Kjo ngjarje është një përpjekje për të filluar një përshkrim sistematik të hapësirës artivistike në Maqedoni me qëllim që të identifikohen aktorët dhe format e veprimit, të njihen përvojat ideologjike, strategjike dhe taktike dhe hapat e ardhshëm të aktivizmit krijues, i cili ka për qëllim të ndikojnë mbi ndryshimet shoqërore.  Gjithashtu është identifikuar edhe nevoja për t’i vërejtur dhe për t’i analizuar faktorët e suksesit të këtyre angazhimeve. Po aq e rëndësishme është të shkëmbehen mësimet, si të artistëve dhe aktivistëve të angazhuar tradicionalisht, ashtu edhe të atyre që janë të rinj në skenë. Në konferencë do të marrin pjesë aktivistë dhe teoricienë nga rajoni, dhe në këtë mënyrë kjo përpjekje do të jetë edhe një mundësi për të krijuar një platformë për njohje të ndërsjellë, mbështetje, zhvillim dhe fillimin e aktiviteteve të ardhshme artistike.

 

PROGRAMI

 

09:30 – 10:00                       Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:00 – 11:10                       “Aktivizmi kreativ për/dhe ndryshime shoqërore – vetëm trend ose nevojë e identifikuar për të ardhmen?

Moderator: Vlladimir Jançevski

 

11:10 – 11:30                       Pauzë për bisedë me kafe

 

11:30 – 13:00                       Diskutim në panel “Aktivizmi kreativ në Maqedoni: çfarë kemi mësuar nga ajo që kemi bërë?”

Moderatore: Kalia Dimitrova

 

13:00 – 13:30                       Shpërndarja për diskutime në panele paralele dhe ushqim i lehtë

 

13:30 – 15:00                       Diskutime në panele paralele “Arti/aktivizmi në vepër – marrja/pushtimi i hapësirës publike: Pse e gjithë kjo?” (pjesa e parë)

 

Arti në rrugë dhe aksionet urbane

Moderatore: Sllobodanka Stevçevska

 

Rrjetet Sociale – mejdan ose mjet mobilizues

Moderator: Goran Kostovski

 

15:00 – 15:30     Pauzë

 

15:30 – 17:00                      Diskutime në panele paralele “Arti/aktivizmi në vepër – marrja/pushtimi i hapësirës publike: Pse e gjithë kjo?” (pjesa e dytë)

 

Për audiencën me art për ndryshime

Moderatore: Aleksandra Bubevska

 

Me fotografi në aksion

Moderator: Boshko Karaxhov

 

17:00 – 17:45     “Qytetarët dhe komunitetet me angazhim krijues aleatë në ndryshimet që sjellin një nesërme më të mirë për të gjithë”

Shqyrtim përmbyllëse, diskutim dhe rekomandime: Iskra Geshoska, Kontrapunkt, Shkup

 

17:30 – 20:00

Punëtori “Magji për ndryshime”

Shfaqje “Nuk paguaj”, regji: Befort Idrizi

 

Argëtim dhe koktej