Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Shoqata ZMAI organizon ngjarjen përmbyllëse “INDUSTRIA NË KRIZË: Sfidat në industrinë e tekstilit para dhe pas krizës me KOVID -19”, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

Ngjarja do të mbahet më 06.07.2021 (e martë), me fillim në orën 11:00, kurse transmetimin mund ta ndiqni në lidhjen e mëposhtme: https://www.youtube.com/watch?v=U1krD-fsI34

 

Agjenda:

11:00 – 11:10 Fjalime hyrëse

Viktor Mitevski, Kryetar i ZMAI
Dançe Danillovska Bajdevska, Drejtore e Programeve, Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë

 

11:10 -11: 45 Prezantimi i gjetjeve të hulumtimit

Viktor Stojkoski, Hulumtues në ZMAI

 

11:45 – 12:30 Diskutim i në panel:

Mr. Jovana Trençevska, Drejtore e Inspektoratit Shtetëror të Punë

Ljupço Radevski, Kryetar i Sindikatës së Industrisë së Tekstilit, Lëkurës dhe Këpucëve

Znj. Marijana Perkovska, Kryetari e Klasterit të Tekstilit

Znj. Kristina Ampeva, Drejtore Ekzekutive e “Gllasen Tekstilec”

 

Gjatë ngjarjes, do të prezantohen gjetjet kryesore nga analiza e masave të qeverisë për përballjen me pasojat e krizës në industrinë e tekstilit dhe do të inkurajohet diskutim për atë që është bërë deri më tani dhe çfarë mund të bëhet për të përmirësuar kushtet në industrinë e tekstilit.

Говорници: