Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Sfidat me të cilat përballet procesi arsimor për shkak të epidemisë së Kovid-19 ishin dhe janë të mëdha. Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit Resurset e Hapura Arsimore, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur-Maqedoni (FSHHM), kreu një hulumtim mbi gjendjen e mësimdhënies online, me fokus në shkollat fillore në vendin tonë. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte përcaktimi i gjendjeve dhe i sfidave të mësimdhënies online në shkollat fillore në RMV në periudhën mars – qershor 2020, dhe përmes njohurive empirike të jepen rekomandime përkatëse për përmirësimin e gjendjes dhe adresimin e sfidave të identifikuara.

Disa nga gjetjet kryesore të paraqitura në Raport janë:

Raportin e plotë nga hulumtimi mund ta gjeni këtu

—————————————————

17 Shtator 2020