Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në periudhën e kaluar janë mbledhur 2.950.509 euro nga donacionet për përballjen me COVID-19, bëhen ndryshime të vazhdueshme në buxhetet e institucioneve publike, janë realizuar furnizime intervenuese të pajisjeve dhe materialeve, vlera e të cilave është të paktën 319.753 euro, kishte tentim për blerjen e 281 makinave respiratore, vlera e të cilave vlerësohet të jetë 7.025.000 euro, por…

Proceset e mbledhjes dhe shpenzimit të mjeteve të destinuara për përballjen me pandeminë e COVID-19 janë jo-transparente, ndërsa informacionet e pakta që janë në dispozicion janë konfuze.

Lexoni më shumë më poshtë për informacionet të cilat i siguroi Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazinë e Grave – ESE.

ESE Info COVID 19 052020