Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Për propagandistët, çdo ngjarje globale është një shans për të ndikuar mbi publikun. Shpallja e një pandemie është kthyer në një mundësi të përkryer për ndikim manipulues që ka pasoja të rënda të dëmshme. #jopërmanipulimet

Kjo video edukative është përgatitur nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis dhe Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në kuadër të projektit për luftimin e ndikimeve të dëmshme të dezinformatave.

—————————————————

26 Maj 2022