Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në Maqedoninë e Veriut ndikimi i dëmshëm i dezinformatave është shpesh shumë i theksuar. Shoqëria e polarizuar, faktorët politikë me kulturë të ulët politike, niveli i ulët i edukimit mediatik, numri i madh i mediave në një treg të vogël, të gjitha këto ofrojnë terren pjellor për një narrativë të fortë manipuluese në raportim. ##jopërmanipulimet

Kjo video edukative është përgatitur nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis dhe Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në kuadër të projektit për luftimin e ndikimeve të dëmshme të dezinformatave.

 

—————————————————

30 Maj 2022