Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Fituesit e konkursit të këtij viti “Arsimtari/Arsimtarja më i/e mirë për RHA i shkollës fillore për vitin 2020” janë Keti Naumoska (Shkolla Fillore “Kuzman Josifoski-Pitu”, Kërçovë), Jugosllav Spasiq (Shkolla Fillore Komunale “Krste Misirkov”, Kumanovë) dhe Aleksandra Bllazhevska (Shkolla Fillore Komunale “Jan Amos Komenski”, Shkup).

Urime për fituesit, si dhe për të gjithë ata që aplikuan për të marrë pjesë në konkurs – punimet e paraqitura kanë kontribuar jashtëzakonisht në pasurimin e cilësisë së arsimit për shumë nxënës. Fituesit më të mëdhenj dhe të vetëm të vërtetë të kësaj nisme janë në të vërtetë nxënësit, të cilët ju kanë juve, arsimtarëve dhe arsimtareve të përkushtuar/a si edukatorë dhe mësues, të cilët në mënyra novatore përpiqen t’i zgjerojnë njohuritë dhe horizontet tuaja.

—————————————————

23 Nëntor 2020