Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Промотивниот настан за документот АНАЛИЗА НА МАКЕДОНСКОТО УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС ПЛУС: ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧУВАЊА, се одржа денес (23 мај 2019г. ) во Хотел Холидеј Ин, (Сала Милениум 2) Скопје.

На настанот беа претставени наоди од анализата во која се прави осврт на рамката на јавни политики во која се спроведуваат проектите од децентрализираните акции на Еразмус+. Во истиот документ изготвена е анализата на податоците од анкетен прашалник, преку претставување на одговорите добиени за поединечните прашања од корисниците на Еразмус+ проекти.

Во панел дискусијата на тема: „Научени лекции од досегашното учество во Еразмус плус“ свои обраќања имаа Лидија ДИМОВА – Директорка на Национална агенција за европска образовни програми и мобилност; Фани КАРАНФИЛОВА-ПАНОВСКА, Извршна Директорка на Фондацијата отворено општество Македонија и Софи БОМОН – Раководителка на програмата за образование и род, Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија.
Клучните наоди и презентираше Александар КОЛЕКЕСКИ – ЕвротинкЛидија ДИМОВА се осврна на градењето на синергии помеѓу државните институции, граѓанскиот сектор и поширокото општество, како и потребата за зајакнување на институционалните капацитети на НАЕОПМ за градење капацитети на корисниците во пресрет на програмата наследничка на Еразмус+ за периодот 2021-2017.

Фани КАРАНФИЛОВА-ПАНОВСКА укажа на потреба да се постави и обезбеди јасна врска меѓу јавните политики на национално и на европско ниво во контекст на спроведување на Еразмус+, нешто што Стратегијата за образование 2018-2025 не успеа да го постигне. Даде и конкретни препораки до носителите на јавни политики.

Софи БОМОН даде осврт на актуелните состојби со програмата Еразмус+ на европско ниво, тековните предизвици и потребата за поголем ефект на резултатите кои се остваруваат со програмата, во смисла на подобри постигнуваања од тестирањата на ПИСА, како и вклучување на помалку афирмирани учесници и оние кои имаат помали можности за учество.

Александар КОЛЕКЕСКИ го презентираше методолошкиот приод, рамката на јавните политики, организациските капацитети на НАЕОПМ, како и ставовите на корисниците на проекти од децентрализираните акции на Еразмус +. Даде и препораки до носителите на јавните политики и Владата во однос на неопходните мерки кои треба да се преземат за зголемување на ефективноста при користењето на програмата Еразмус +

Дискусија ја модерираше Марјан СТЕПАНОВСКИ од Евротинк.

Документот АНАЛИЗА НА МАКЕДОНСКОТО УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС ПЛУС: ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧУВАЊА е изработена во рамки на проектот „Година на шансата – Низ иглени уши“ имплементиран од Евротинк – центар за европски стратегии, а финансиски поддржан од Фондација отворено општество – Македонија.

—————————————————

12 јуни 2019