Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Жителите на Горен Баир во Битола живеат во супстандардните услови, а потребни се и решенија за надминување на проблемите со дивите депонии, спалувањето на кабли и загадувањето на воздухот, како и проблемите со водоснабдувањето и хигиената на населението во услови на пандемија.

Геосфера-Битола, со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија спроведе теренско истражување во просторот на Горен Баир во кое беа анкетирани 60 ромски домаќинства во врска со проблемите кои се среќаваат во таа населба. Наодите од истражувањето како и предлог мерките кои произлегуваат од реалните проблеми и потребата за нивно решавање погледнете ги во инфографикот подолу

—————————————————

19 октомври 2020