Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Со поддршка од Институтот за европски политики при Отвореното општество изработена е анализа на истражувањето за јавното мислење во Франција врзано со членството во ЕУ на земјите од Западен Балкан чии автори се Кристине Хубнер, Јан Ајхорн, Лук Молтхоф како и d|part – Тинк-тенк за политичко учество.

Овој извештај нуди сеопфатен увид во гледиштата на Французите за тоа дали или не земјите од Западен Балкан треба да се приклучат на ЕУ. Извештајот нуди неколку најважни заклучоци:

Целосната анализа која ги вклучува сите детали и информации врзани со јавното мислење во Франција за пристапувањето на земјите од Западен Балкан кон ЕУ можете да ја преземете на следниот линк: https://bit.ly/3rbhFpq.

—————————————————

10 февруари 2021