Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Минатата недела се одржа презентација на „Извештајот од истражувањето на влијанието што мерките за справување со ковид-19 го имаат врз човековите права на маргинализираните заедници“. Дел од сублимираните наоди, заклучоци и податоци поврзани со проблемите со кои маргинализираните заедници се соочуваа во периодот на пандемијата, а кои се однесуваат на: влијанието на забраната и ограничувањето на движењето, правото на образование, социјалната заштита, пристапот до правда и нивната економска состојба се презентирани во овие инфографици подолу
Активноста е финансиски поддржана од Фондација Отворено општество – Македонија, во рамки на проектот „Мрежа за заштита од дискриминација – Унапредување на еднаквоста преку следење и зајакнување на системот за спречување и заштита од дискриминација“.

—————————————————

14 јуни 2021