Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На оваа страница ќе ги најдете изработените публикации во рамки на концептот „Учество на граѓанското општество во процесот на пристапување во ЕУ“ изработени од 15-те граѓански организации целосно поддржани од ФООМ за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

        

 

.     

 

     

 

   .  

 

 .   

 

 

   

 

—————————————————

26 октомври 2020