Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Анализата „Каков е степенот на препознавање на родовата еднаквост како основно човеково право во руралните средини, а застапено во Поглавjето 23 – Темелни права и правосудство” ја обработува темата родовата еднаквост, меѓутоа од еден поинаков агол, односно колку истата е препознаена како основно човеково право и колку како такво се практикува во руралните средини.

Дел од наодите можете да погледнете тука, а целосната анализа за перцепциjата, ставовите, познавањата на оваа тема на жителите од руралните средини, изработена од Рурална коалиција во рамки на проектот „Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини” прочитаjте ja тука: https://bit.ly/2U8Iqgg

***

„Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини” е еден од 15-те проекти на граѓански организации целосно поддржани од ФООМ за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

—————————————————

4 јуни 2020