Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Предизвиците за отвореното општество кои пред нас ги постави епидемијата со COVID-19 бараат агилност, брза реакција и флексибилност. Препознавајќи ја итноста на ситуацијата, во услови на намалена финансиска поддршка за граѓанското општество, Фондацијата Отворено општество – Македонија продолжува посветено да работи на негов развој и поддршка.

Согласно нашата долгогодишна заложба за развој на граѓанското општество и зајакнување на локалните заедници, грант-шемата од 55.000 долари ФООМ ја обезбеди во рамки на концептот Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија. Целта на оваа поддршка е да се овозможат услови за работа во време на криза на граѓанските организации кои се клучен сегмент во едно демократско општество, а кои се погодени од вонредната состојба, како и останатите сегменти од општеството.

Грант-шемата вклучува и ќе обезбеди поддршка за:

Финансиска поддршка добија организациите: Регионално географско друштво ГЕОСФЕРА – Битола, Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГови, с. Кривогаштани, Фондација за развој на локалната заедница, Штип, Медиа плус, Штип, Здружение Мултикултура – Тетово, и Националниот ромски центар.

Ние во Фондацијата Отворено општество – Македонија остануваме посветени на развојот на граѓанското општество и на заложбата за активно учество на граѓаните во општеството – во креирањето на политики и практики кои ќе овозможат слободно, демократско, мултикултурно и мултиетничко општество во кое има место за сите.

—————————————————

13 мај 2020