Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Блог

Ефективен одговор на фискалната парализа во Европа

ЏОРЏ СОРОС, 30 ноември 2020 год. Со ветото на Унгарија и Полска за буџетот на Европската Унија и КОВИД-19 фондот...

Блог

Европа мора да им се спротивстави на Унгарија и Полска

ЏОРЏ СОРОС, 18 ноември 2020 год. ЊУЈОРК – Унгарија и Полска ставија вето на предлогот за седумгодишниот буџет на Европската...

Блог

Граѓаните на Штип бараат дигитални алатки за подобра комуникaција со Општината

Општина Штип на својата интернет страна нема алатки за дигитално комуницирање, пријавување проблем или директна комуникација со градоначалникот, членовите на...