Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Барања за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во супстандардните населби и супстандардните живеалишта во Р. С. Македонија

2.4.2020
Барање за унапредување на заштитата на населението во општина Шуто Оризари од ширењето на епидемијата со КОВИД-19 преку додавање на пунк за тестирање, дезинфекција и информирање

3.4.2020
Одговор од Главниот координативен кризен штаб на барањето од 2.4.2020

9.4.2020
Барање за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во општината Шуто Оризари

15.4.2020
Ургенција за дополнување на Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба

16.4.2020
Одговор од Министерството за труд и социјална политика на барањето од 9.4.2020

22.4.2020
Барање за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во супстандардните населби и супстандардните живеалишта во Р. С. Македонија

22.4.2020
Известување од Владата на Република Северна Македонија по барањето од 22.4.2020

23.4.2020
Одговор од Министерството за здравство по барањето од 22.4.2020

27.4.2020
Одговор од Министерството за труд и социјална политика на ургенцијата од 15.4.2020

29.4.2020
Одговор по даденото мислење од страна на Министерството за Здравство од 23.04.2020

30.04.2020
Одговор од Министерство за здравство по однос на одговорот на мислењето од 29.04.2020


Барања и итни препораки испратени до надлежните институции за преземање на итни мерки за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба

27.03.2020
Барање до Главниот координативен кризен штаб при Владата и до Владата на РСМ за преземање на мерки на ЦСР, МВР и останатите институции за помош и поддршка на семејствата кои се соочуваат со семејно насилство, во услови на вонредна состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19

03.04.2020
Барање до Владата на РСМ за овозможување на изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство и изрекување на овие мерки без одржување на рочиште, во услови на вонредна состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19

10.04.2020
Одговор на барањето од Министерството за труд и социјална политика

10.04.2020
Итни препораки за соработка и координација на надлежните институции за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба


Барање за унапредување на транспарентноста во прибирање и трошење на средствата од јавни давачки, донации и грантови наменети за справување со пандемијата на COVID-19

12.05.2020
Барање за унапредување на транспарентноста во прибирање и трошење на средствата од јавни давачки, донации и грантови наменети за справување со пандемијата на COVID-19, како и донесување на одлуки и спроведување на буџетски промени во време на вонредна состојба и за справување со пандемијата на COVID-19

13.05.2020
Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија

22.05.2020
Барање за унапредување во планирањето и спроведувањето на трите пакети на економски мерки за надминување на економските последици од кризата предизвикана од COVID-19 – До Влада и до Министерство за финансии на РСМ

26.05.2020
Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија